رامکال کوچولوی ما

طراوت زندگیم

                                                یا رازق الطفل الصغیر سلام گل مامان .این روزا سرم خیلی شلوغه.از اول مهر که مرخصی زایمانم تموم شده تو هم همراه خودم به کلاس می برم.این جوری خیالم راحت تره.یه ساعت بعدش بابا محمد میاد میبرت خونه.ودو ساعت بعد من میام پیشت.وای محمد طاها اینقد ملوس شدیییییییییییییییییییییییییییی .دیگه موش موشی نیستی .همش یواشکی که خودمونیم بهت میگم پیشو پیشو میدونی چرا آخه اینقد خوشگل چهار...
4 آذر 1392
1