رامکال کوچولوی ما

سرزمین عجایب

با همه علاقه ای که طاها جان برای رفتن به موج های آبی داشت اما متاسفانه به خاطر مقررات اونجا که نباید باوخانم ها باشه وحتما باید پدرش هم باشه طاها جان نتونست به موج های آبی بره ولی برای خوشحال شدن طاها به سرزمین عجایب رفتیم وکلی به طاها خوش گذشت وتجربه های جالب وجدیدی رو تجربه کرد.  
3 فروردين 1396

سفر به مشهد

برای اولین بار طاها جون در اسفند 1395 به مشهد وزیارت آقا امام رضا علیه السلام رفت. مامان وطاها همراه زن عمو مرجان ومادر وخاله طاهره با کاروان به مشهد رفتیم. ...
3 فروردين 1396
1