رامکال کوچولوی ما

بدون عنوان

                                                               یا رازق طفل الصغیر                                      سلام قشنگ ترین گل روی زمین ،امروز تب داشتی و اسهال استفراغ .هیچی بجز شیر من نمیخوردی .فقط شام کمی ...
11 بهمن 1392
1